Akt oskarżenia przeciwko Dominikowi W.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk –Śródmieście w Gdańsku aktem oskarżenia zakończyła postępowanie przeciwko Dominkowi W. między innymi o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym.
W dniu 25 lutego 2018 roku w Gdańsku kobieta powiadomiła Policję o uszkodzeniu pojazdów przez kierującego samochodem m-ki VW Golf. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Według świadka, kierujący pojazdem znajdował się w stanie nietrzeźwości.
W wyniku podjętych czynności, na jednej z ulic w Gdańsku funkcjonariusze Policji ujawnili samochód, którym poruszał się mężczyzna. Samochód posiadał wyraźne uszkodzenia.
Dalsze czynności doprowadziły do zatrzymania kierującego, którym okazał się Dominik W. Mężczyzna w chwili zatrzymania znajdował się w stanie nietrzeźwości. W wydychanym powietrzu miał nie mniej niż 2,08 promila alkoholu we krwi . Natomiast przeprowadzone badanie pobranych próbek krwi wskazało stężenie od 1,88 do 1,77 promila alkoholu we krwi.
W takcie zatrzymania mężczyzna znieważył funkcjonariuszy Policji słowami obelżywymi, a jednego z nich kopnął, chcąc w ten sposób zmusić go do odstąpienia od czynności.
Ustalono, że przed zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Policji mężczyzna groził pozbawieniem życia oraz szarpał za odzież osobę , która podjęła próbę zatrzymania go. W ten sposób chciał zmusić ją do odstąpienia od zatrzymania i uniemożliwienia mu dalszej jazdy.
W oparciu o zebrany materiał dowodowy skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk –Południe w Gdańsku aktem oskarżenia Dominikowi W. zarzucono popełnienie łącznie pięciu czynów :
– sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym w ten sposób, że nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdem i znajdując się w stanie nietrzeźwości wielokrotnie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym wykonał manewr skutkujący uderzeniem w inny pojazd, poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni, poruszał się po chodniku zmuszając pieszych do ucieczki, wyprzedzając inny pojazd wjechał na chodnik również zmuszając pieszych do ucieczki, następnie po krótkotrwałym zatrzymaniu ruszył i celowo uderzył w inny pojazd, to jest czynu z art. 174 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. w zb. z art. 178 a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. zagrożonego karą do 12 lat pozbawienia wolności
– znieważenie funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, to jest czynu z art. 226 § 1 k.k. zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
– zmuszenie funkcjonariusza Policji do odstąpienia od czynności służbowej, to jest czynu z art. 224 § 2 k.k. zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3
– użycie przemocy oraz groźby wobec osoby, która podjęła próbę zatrzymania go, to jest czynu z art. 191 § 1 k.k. zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3
– uszkodzenie jednego pojazdu na kwotę przekraczającą 2500 złotych.
Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego Dominik W. przyznał się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz uszkodzenia pojazdu. Nie przyznał się do pozostałych zarzuconych mu czynów.
Dominik W. przebywa w areszcie.