Akt oskarżenia w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Prokuratura Rejonowa w Gdyni aktem oskarżenia zakończyła postępowanie  w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób.     

Oskarżonemu, kierowcy autobusu ZKM w Gdyni zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 173 § 2 k.k.  w zw. z art. 173  § 1 k.k.

Do zdarzenia doszło 2 października  2017 roku  w Gdyni na ul. Sopockiej.

Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego ,  kierowca  autobusu linii 181  z Gdyni do Sopotu, nie zachował należytej ostrożności w trakcie  pokonywania łuku drogi oznaczonego znakiem ostrzegawczym „niebezpieczny łuk”. Pokonywał go z prędkością w granicach maksymalnie dozwolonej nie obserwując  w sposób właściwy drogi.  W wyniku tego  nie skorygował  toru jazdy  autobusu w końcowej fazie pokonywania łuku i  zjechał  z jezdni na prawe pobocze. Następnie najechał na stromy nasyp, z którego autobus przewrócił  się  na lewy bok.

W wyniku tego zdarzenia 34 pasażerów doznało obrażeń ciała , w tym  4 na czas powyżej siedmiu dni, a 16 na czas poniżej 7 dni. Pozostałe osoby doznały niewielkich obrażeń ciała.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego kierowca autobusu nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

Zarzucone oskarżonemu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat  5.

Akt oskarżenia w  tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Gdyni.