Akt oskarżenia w sprawie bójki w wyniku której śmierć poniosła jedna osoba

Prokuratura Rejonowa w Gdyni zakończyła postępowanie w sprawie bójki, w  wyniku której śmierć poniósł 22 letni mężczyzna.

Skierowanym do Sądu  Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto  8  mężczyzn w wieku od  18 do 21 lat.

Do zdarzenia doszło 28 października 2017 roku  przed  klubem  HAREM w Gdyni.

Jak ustalono, 22 latek spędzał wieczór wspólnie z dwoma kolegami. Lokal opuścili po godzinie 3.00 . Wówczas  pomiędzy 22 latkiem , a inną osobą,  która również  wcześniej przebywała w klubie, doszło do utarczki słownej, szarpania, a następnie  do wymiany ciosów, w której wzięli udział wszyscy oskarżeni.

Zdarzenie było dynamiczne i choć trwało kilka minut, składało się z dwóch części.

W pierwszej części wszyscy oskarżeni uczestniczyli w bójce wymieniając ciosy   z  22 latkiem .

W drugiej części pięciu oskarżonych pobiło 22 latka. Ich zachowanie  nacechowane było dużym stopniem agresji wobec pokrzywdzonego, który z uwagi na swój stan nie mógł się obronić. Był bity i kopany również  gdy się przewrócił,. a po ciosie otrzymanym w głowę stracił przytomność. Próba  reanimacji  przez przybyłą na miejsce zdarzenia załogę karetki pogotowia nie powiodła się. 22 latek zmarł  na miejscu.

Początkowo pokrzywdzony zachowywał się prowokująco i agresywnie, nie zmieniając swojego zachowania pomimo liczby przeciwników oraz otrzymywanych ciosów.

W wyniku  pobicia doznał licznych obrażeń ciała,  które naruszały czynności narządów ciała oraz rozstrój  zdrowia  na czas powyżej 7 dni.  Jak  wynika z uzyskanej opinii sądowo lekarskiej  22 latek zmarł w wyniku nagłego zatrzymana krążenia  będącego  wynikiem   zachłyśnięcia się  krwią  spływającą  z dróg  oddechowych.

Osoby uczestniczące w zdarzeniu były  zatrzymywane w okresie od 28.10.2017r  do  6.11.2017r

Wszystkim oskarżonym prokurator  zarzucił  udział w bójce, to jest popełnienie  przestępstwa  z art. 158 § 1 k.k.  Pięciu oskarżonym zarzucono udział w bójce oraz pobicie pokrzywdzonego, w następstwie którego pokrzywdzony  odniósł obrażenia ciała oraz  poniósł  śmierć, to jest  popełnienie przestępstwa z art., 158 § 1 i 3 k.k.  w zb z art. 157 § 1 k.k.

Nadto  w toku tego zdarzenia, obrażeń doznali koledzy 22 latka. Jeden z pokrzywdzonych  doznał obrażeń ciała na czas powyżej 7 dni, przy czym był narażony  na bezpośrednie  niebezpieczeństwo   utraty  życia  lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.  Drugi z pokrzywdzonych  doznał obrażeń  ciała na czas poniżej  7 dni,  ale był narażony na   bezpośrednie niebezpieczeństwo  wystąpienia skutków w postaci  obrażeń  ciała  na czas powyżej 7 dni. Trzech oskarżonych brało w pobiciu jednego z pokrzywdzonych. Dwóch z nich  drugiego. Oskarżonym  zarzucono  popełnienie kolejnych  przestępstw  z art. 158 § 1 k.k.

Przestępstwo  z art. 158 § 1 k.k., to jest udziału  w bójce  lub pobiciu  zagrożone   jest karą pozbawienia wolności  do lat 3. Jeżeli następstwem pobicia jest śmierć człowiek , sprawcy grozi  kara pozbawienia wolności  od  roku do  lat 10.

W ocenie prokuratury wszyscy oskarżeni  zarzuconych im przestępstw  dopuścili się publicznie  i bez powodu, okazując w ten  sposób rażące lekceważenie  dla  porządku prawnego  ( czyny o charakterze chuligański ). Ma to wpływ na wymiar kary. Skazując Sąd wymierza  karę w wysokości  nie niższej  od dolnej  granicy  ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do udziału w bójce. Dwóch z pięciu oskarżonych nie przyznało się do spowodowania obrażeń skutkujących śmiercią  pokrzywdzonego.

 W toku postępowania  przygotowawczego Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował oskarżonych. Aktualnie w areszcie przebywa pięciu oskarżonych. Wobec pozostałych stosowane są środki  wolnościowe.