Akt oskarżenia w sprawie oszustw popełnianych metodą na Policjanta

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku skierowała do Sądu   akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi L. uczestniczącemu w procederze oszustw popełnianych  metodą na Policjanta.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku.

W toku postępowania ustalono, że sprawcy kontaktując się z pokrzywdzonymi telefonicznie podawali się za funkcjonariuszy Policji. Informowali  o prowadzonych postępowaniach karnych lub czynnościach operacyjnych podając na przykład, że  zorganizowana grupa przestępcza  zaatakowała  konta bankowe  pokrzywdzonych  lub też, że Policja obserwuje złodziei, którzy chcą się włamać do  ich mieszkania. Nakłaniali pokrzywdzonych do przekazania im pieniędzy bądź biżuterii pod pozorem zabezpieczenia ich przed kradzieżą, czy też na potrzeby prowadzonego postępowania karnego.

W większości przypadków pokrzywdzeni wyrzucali zapakowane w foliowy worek pieniądze, biżuterię przez okno lub balkon. Osobą, która je następnie zabierała był Grzegorz L. W jednym przypadku odebrał od pokrzywdzonego kopertę z gotówką po wyjściu z placówki banku. Natomiast w innym  pokrzywdzona po dokonaniu wypłaty  pieniądze z banku, przelała je  na nazwisko oskarżonego.

Mężczyzna został  zatrzymany 9 listopada 2017r w Gdańsku.

Prokurator zarzucił mu  łącznie 9 czynów  doprowadzenia pokrzywdzonych, wspólnie z innymi osobami  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, to jest popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k. Do czynów tych doszło w  okresie od maja do listopada 2017r na terenie całego kraju, między innymi na terenie województwa pomorskiego. Pokrzywdzeni stracili pieniądze w kwotach  od kilku do kilkuset tysięcy złotych oraz złotą biżuterię. Łączna wartość poniesionej przez pokrzywdzonych szkody  przekracza 580 000 złotych.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego Grzegorz L. przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia.

Mężczyzna przebywa w areszcie.

Przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Materiał dowodowy dotyczący innych osób uczestniczących w procederze został wyłączony do odrębnego postępowania.