Komunikat prasowy

W opublikowanym w dniu 15 stycznia 2020 roku na łamach Gazety Wyborczej artykule prasowym autorstwa Katarzyny Włodkowskiej pt. „Śledztwo ma trwać”, między innymi odnoszącym się do postępowania Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska,  zamieszczone zostały niezgodne z prawdą informacje.

Nieprawdą jest, że informacja przekazywana przez Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotycząca przesłuchiwania osób, z którymi podejrzany miał kontakt w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, była odpowiedzią na reportaż opublikowany w Dużym Formacie.

Przed publikacją reportażu wielokrotnie w toku  postępowania przekazywane były przedstawicielom mediów informacje o przesłuchiwaniu osób, z którymi miał kontakt podejrzany Stefan W. w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, celem ustalenia, czy podczas rozmów z tymi osobami sygnalizował jakikolwiek zamiar dokonania napaści po opuszczeniu zakładu karnego.

Nieprawdą jest, że do chwili obecnej przesłuchano tylko 20 współwięźniów, a do przesłuchania pozostało 80 osób. Przesłuchano 140 współosadzonych, a realizowane w  ramach  pomocy prawnych  czynności  w tym zakresie są na etapie  końcowym.

Grażyna  Wawryniuk

pf Rzecznika  Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku