Kolejne osoby z zarzutami za udział w procederze sutenerstwa

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem usług seksualnych w ramach tzw. domówek.

Na polecenie  prokuratora, w dniach 14 – 16 stycznia 2020 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali siedem osób, trzy kobiety oraz czterech mężczyzn. Są to kolejne zatrzymane osoby w tej sprawie.

Mechanizm przestępczego działania

W toku śledztwa ustalono, że grupa działała w latach 2010 – 2018. Usługi seksualne   organizowane  były w ramach tzw.  domówek. W tym celu  wynajmowano  mieszkania zlokalizowane  na terenie Gdyni oraz Gdańska. W zamian za umożliwienie   korzystania z mieszkania, ochronę, transport, wykonanie zdjęć oraz zamieszczenie  ogłoszeń  na portalach internetowych, od świadczących  usługi kobiet  przyjmowano  50 % dziennego utargu.

Usłyszeli zarzuty

Wszystkim zatrzymanym prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu  popełnianie przestępstw  ułatwiania  uprawiania  prostytucji  i czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji  rzez inne osoby – czyn kwalifikowany z  art. 258 § 1 k.k.

Usłyszeli również zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 204 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., to jest  ułatwiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowej.  Podejrzani,  w zakresie przydzielonych im ról zajmowali się odbieraniem telefonów od klientów i umawianiem ich z kobietami świadczącymi  usługi seksualne. Wypłacaniem dniówek  innym  osobom biorącym udział procederze oraz kobietom  świadczącym usługi seksualne. Zapewniali kobietom ochronę oraz   transport. W zamian otrzymywali dzienne wynagrodzenie w kwocie 150 zł.

Na wcześniejszym etapie postępowania zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwianie uprawiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowej usłyszało już 6 osób. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą  usłyszał  39 letni mężczyzna.

Wobec podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.  Są to dozory Policji oraz  zakazy  opuszczania  kraju. Wobec 5 zastosowano  poręczenia  majątkowe w kwotach od 7 do 40 tysięcy złotych.

 

 

Zagrożenie

Przestępstwo kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Udziału w zorganizowanej grupie  przestępczej  zagrożone jest karą  pozbawienia wolności do lat  5.Taką sama kara  grozi za przestępstwo ułatwiania prostytucji  oraz czerpania  korzyści majątkowej.

Gdy  sprawca  działa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, Sąd  skazując go może wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia  zwiększonego o połowę.

Grażyna  Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku