Zawiadomienia pokrzywdzonych

Zawiadomienia pokrzywdzonych w trybie art. 131 par. 2 k.p.k. :

  1. Prokuratura Rejonowa w Gdyni w sprawie PR IV CW Ds. 1004/2017 przeciwko Kamilowi Grzesiak, oskarżonemu o popełnienie przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i inne.
  2. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w sprawie PO I Ds. 48.2020 o popełnienie przestępstwa z art.267 § 1 kk dotyczącego uzyskania bez uprawnień informacji w postaci bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A..
  3. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pod sygnaturą akt PO I Ds. 48.2020 nadzoruje wszczęte w dniu 5 maja 2020 roku dochodzenie w sprawie uzyskania bez uprawnień w okresie od 15 kwietnia 2020 roku do 16 kwietnia 2020 roku w nieustalonym miejscu za pośrednictwem sieci Internet poprzez niezabezpieczony port serwera informacji dla niego nieprzeznaczonej w postaci bazy danych klientów firmy Fortum Marketing and Sales S.A. to jest o czyn z art. 267§1 k.k..
  4. W związku z treścią Państwa pisma skierowanego w sprawie sygn. PO II Ds. 81.2019 nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, uprzejmie informuję, iż postępowanie to toczy się w sprawie:zaistniałego w okresie od 2016 r. do 28.11.2018 r. w Gdańsku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku, w wyniku nadużycia udzielonych uprawnień przez członków Zarządu Spółdzielni, poprzez zawieranie umów o wybudowanie lokali mieszkaniowych z osobami nieuprawnionymi oraz wykorzystanie środków finansowych uzyskanych w wyniku zawierania umów o wybudowanie lokalu na kontynuowanie wcześniej rozpoczętych inwestycji budowlanych, tj. o czyn z art. 296 § 1 a k.k.
  5. Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadamia pokrzywdzonych, iż prowadzone dotychczas przez jednostki prokuratury w całym kraju postępowania dotyczące oszustwa na ich szkodę polegającego na nadesłaniu podrobionej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej i wyłudzeniu w ten sposób wskazanej w podrobionej decyzji kwoty, zostały połączone do postępowania PO II Ds. 28.2020 prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej. W związku z powyższym ewentualnie wszelkie pisma i wniosku należy kierować do Prokuratury Okręgowej w Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk, tel./fax 58 32-12-095, 32-12-084, e-mail: prokuratura@gdansk.po.gov.pl powołując się na sygnaturę sprawy PO II Ds. 28.2020

  6. W Wydziale VIII do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w dniu 1 września 2020 r., wydane zostało postanowienie o wyłączeniu ze śledztwa o sygnaturze PO VIII 1 Ds. 9.2019 w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, zaistniałej w dniu 6 lipca 2018 r. w rejonie m. Sakówko k. Pasłęka w wyniku której śmierć na miejscu poniósł pilot statku powietrznego MIG-29 o numerze bocznym 4103 por. Krzysztof SOBAŃSKI z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 173 § 4 kk, materiałów do odrębnego prowadzenia przeciwko: Jerzemu DOBERSKIEMU, Grzegorzowi KACZYŃSKIEMU i Zbigniewowi SULINOWSKIEMU, podejrzanym o popełnienie przestępstwa określonego w art. 160 § 1 kk w zb. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w art. 160 § 1 kk..\
  7. Sekretariat Wydziału VIII do spraw Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadamia wszystkich występujących w sprawie o sygnaturze PO VIII 2 Ds 6.2020 pokrzywdzonych, że w dniu dzisiejszym został przesłany do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział  akt oskarżenia przeciwko: Jerzemu Doberskiemu, Grzegorzowi Kaczyńskiemu i Zbigniewowi Sulinowskiemu, oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 kk w zb. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 160 § 1 kk.
  8. Postanowienie o zmianie postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu rachunkowości i księgowości PO II Ds 81/2019
  9. Postanowienie o zasięgnięciu opinii – powołanie biegłego PO II Ds. 81/2019
  10. Postanowienie o zmianie postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu budownictwa PO II Ds 81/2019.
  11. Zawiadomienie PO II Ds 28/2020
  12. Zawiadomienie PR I DS 559/2020 PR Gdańsk – Śródmieście
  13. Zawiadomienie PO II Ds 48/2019