KIEROWNICTWO

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku stanowią:

 

Prokurator Okręgowy w Gdańsku – Michał Kierski

Sekretariat  – tel. (58) 321-20-40

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku – Barbara Ropela

Sekretariat  – tel. (58) 321-20-08

 

p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku – Anna Braun

Sekretariat  – tel. (58) 321-20-42

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku

ds wojskowych – płk Sebastian Winik

Sekretariat  – tel. (58) 321-39-01

 

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Adam Borzyszkowski

Kierownik Działu do Prowadzenia i Nadzorowania Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych w Wydziale I Śledczym  –Adam Klawikowski

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej– Anna Ławrynowicz

 Naczelnik Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Grażyna Starosielec

Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego – Mariola Czerwińska

Kierownik Działu Wizytacji w Wydziale V Organizacyjnym – Artur Tomaszewski

Naczelnik Wydziału VI Sądowego  – Marzena Pawłowicz – Johnstone

Kierownik Działu Postępowań Pozakarnych w Wydziale VI Sądowym – Katarzyna Okrajek Kapica

Kierownik IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Piotr Wojciechowski

Rzecznik Prasowy – Grażyna Wawryniuk