KONTA BANKOWE

Numer konta bankowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz podległych Prokuratur Rejonowych dla dochodów budżetowych
(m.in. opłat za kserokopie, odszkodowania, kary/grzywny) :

46 1010 1140 0066 8222 3100 0000

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– tytuł wpłaty,
– nazwa prokuratury,
– dane osoby/podmiotu wpłacającego.
———————————————————————————————–

Numery kont bankowych Prokuratury Okręgowej dla sum depozytowych:

w PLN    98 1010 1140 0066 8213 9120 1000

w EUR    58 1010 1140 0066 8215 7197 8001

w USD    53 1010 1140 0066 8215 7178 7001

w GBP    12 1010 1140 0066 8215 7178 9000

Sposób opisu przelewu:
– sygnatura sprawy,
– nazwa środka zapobiegawczego (tzn. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe),
– imię i nazwisko osoby, której dotyczy środek zapobiegawczy,
– nazwa prokuratury, której dotyczy środek zapobiegawczy.

32 1010 1140 0066 8218 9110 1000 – Rachunek ZFŚS w PLN