PR GDYNIA

Prokuratura Rejonowa w Gdyni

ul. 10 Lutego 39, 81-364 Gdynia
tel. (58) 6610400, fax. (58) 6610401
e-mail: gdynia@gdansk.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy  – Anna Piórkowska
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Beata Bronik
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Monika Oriol – Signerska
Zastępca Prokuratora Rejonowego ds wojskowych – ppłk Beata Czubaj – Król

 

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania we właściwym sekretariacie).

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 11.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego.

obszar właściwości prokuratury rejonowej:
miasto Gdynia

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych oraz miejsc parkingowych:

 Budynek przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową

Brak miejsc parkingowych – najbliższe oznaczone miejsce przy bud. Urzędu Miejskiego ul. 10 Lutego 24 odl. 100 m