DZIAŁ DS. WOJSKOWYCH

Prokuratura Rejonowa w Gdyni
Dział ds. Wojskowych

ul. Jana z Kolna 8a, 81-399 Gdynia
tel. (58) 6610436
e-mail: wojsko@gdansk.po.gov.pl

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych oraz miejsc parkingowych:

 Budynek nie przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.

Brak miejsc parkingowych – najbliższe oznaczone miejsce przy Hali Targowej przy ul. Jana z Kolna odl. 450 m.