PR GDAŃSK-ŚRÓDMIESCIE

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10/C, 80-126 Gdańsk
tel. (58) 7679850, fax. (58) 7679854
e-mail: srodmiescie@gdansk.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy  –  Katarzyna  Paciorowska – Rokicka
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Michał Witkowski
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Anna Menażyk

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania we właściwym sekretariacie).

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 11.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego.

obszar właściwości prokuratury rejonowej:

część miasta Gdańsk w granicach przebiegających w kierunku południowym od Falochronu Wschodniego w Zatoce Gdańskiej, Kanałem Portowym przez Martwą Wisłę i Kanał Kaszubski do wejścia Motławy przy Polskim Haku, wzdłuż ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do wysokości posesji przy ul. Jana z Kolna 30 naprzeciwko mostu kratowego, od mostu kratowego w kierunku południowym wzdłuż torów kolei dalekobieżnej (włącznie z Dworcem PKP Gdańsk Główny oraz jego infrastrukturą i końcem tunelu przy schodach ruchomych prowadzących na Dworzec PKS), następnie torami kolejowymi do al. Armii Krajowej, północną stroną al. Armii Krajowej, za budynkami ul. Popradzkiej i ul. Nidzickiej, od ul. Bystrzyckiej południową stroną ogródków działkowych, przecinając skrzyżowanie ul. Pobiedzisko i ul. Kłopot, północną stroną ul. Pana Tadeusza, północną stroną ul. Maryli w kierunku zachodnim, dalej ul. Łostowicką i ul. Struga w stronę cmentarza Łostowickiego, wzdłuż ogrodzenia cmentarza Łostowickiego (od strony ul. Kartuskiej), po czym w linii prostej, przecinając ul. Ujeścisko, ul. Cedrową, ul. Jabłoniową, ul. Jeziorową i ul. Leszczynową przy Wzgórzu 142 do granicy administracyjnej miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, a następnie zachodnią, południową i wschodnią granicą administracyjną miasta Gdańsk do Zatoki Gdańskiej.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych i miejsc parkingowych:

 Budynek przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.

Miejsce parkingowe oznaczone na parkingu wewnętrznym.