PR GDAŃSK-WRZESZCZ

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10/C, 80-126 Gdańsk
tel. (58) 3213955, fax. (58) 3213956
e-mail: wrzeszcz@gdansk.po.gov.pl

                        Prokuratora Rejonowego – Elżbieta Szczygieł – Dymek

   Zastępca Prokuratora Rejonowego – Michał Koziorowski
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Agnieszka Nowicka

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30
od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania we właściwym sekretariacie).

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego.

Obszar właściwości prokuratury rejonowej:

części miasta Gdańsk w granicach przebiegających od północnego szczytu ogródków działkowych „Węglisko”, następnie linią prostą poniżej Wzgórza 101 do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, południową granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy dzielnicy Złota Karczma, następnie przez Wzgórze 160 granicą lasu do styku z obwodnicą trójmiejską w Kiełpinku, przy obwodnicy, przecinając ul. Kartuską, pomiędzy jez. Jasień a obwodnicą do granic administracyjnych miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, po czym w linii prostej przy Wzgórzu 142, przecinając ul. Leszczynową, ul. Jeziorową, ul. Cedrową i ul. Ujeścisko, wzdłuż ogrodzenia cmentarza Łostowickiego (od strony ul. Kartuskiej), ul. Struga, ul. Łostowicką i ul. Maryli (bez zabudowań), północną stroną ul. Pana Tadeusza, przecinając skrzyżowanie ul. Kłopot i ul. Pobiedzisko, południową stroną ogródków działkowych do ul. Bystrzyckiej, przed budynkami ul. Nidzickiej i Popradzkiej, dalej północną stroną al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. 3 Maja, wzdłuż nasypu kolejowego od ul. 3 Maja łącznie z Dworcem PKS Gdańsk Główny i schodami ruchomymi do mostu kratowego, od mostu kratowego między torami kolei dalekobieżnej a torami kolejki SKM do wysokości parku Kasprzaka, torami kolejowymi w kierunku północnym do ul. Uczniowskiej,następnie południową stroną ul. Uczniowskiej do skrzyżowania z al. gen. Hallera i ul. Czarny Dwór, al. gen.Hallera w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do nr 78, a następnie na zachód do ul. Krzemienieckiej, północną stroną ul. Krzemienieckiej, przecinając al. Legionów, i południową stroną ul. Hynka do wysokości ul. Miedzianej, do ul. Lewoniewskich torami kolejki elektrycznej, a następnie ul. Lewoniewskich do al. Wojska Polskiego, al. Wojska Polskiego za Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, wzdłuż starego nasypu przecinającego ul. Polanki do północnego szczytu ogródków działkowych „Węglisko”.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową dotycząca rozwiązań architektonicznych i miejsc parkingowych:

 Budynek przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.

Miejsce parkingowe oznaczone na parkingu wewnętrznym.