POKRZYWDZONY

1. Fundusz Sprawiedliwości  – podstawowe informacje dla osób pokrzywdzonych oraz wzory przydatnych dokumentów

2. Informacje o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego i świadka

3. Wykaz instytucji, organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową:

4. Broszury informacyjne: