INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU

Paweł Szkulimowski

e-mail: iod@gdansk.po.gov.pl
tel. 058-30-40-135

UWAGA!!!
Inspektor Ochrony Danych (IOD) realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 12 – 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

IOD nie udziela informacji w sprawach związanych z postępowaniami prokuratorskimi.